Har du allerede boliglån hos oss, er du velkommen til å gjøre endringer i avtalen, f.eks. søke om mindre opplåning til oppussing av boligen og endre nedbetalingstid.

Maksimal lånegrense er 65% av boligens markedsverdi.

Henvendelse med eventuell dokumentasjon kan sendes til: bolig@eiendomskreditt.no eller du kan kontakte oss på telefonnummer 55 33 27 07

Nedenfor ser du gjeldende prisliste.

Prisliste boliglån gjeldende fra 13.januar 2017

 LånealternativNominell renteEffektiv rente * Rentetype
Flytende rente  
Fra kr 4.000.000,-  2,50%  2,52%  Flytende
Fra kr 2.000.000,- 2,65% 2,68%
Fra kr 1.000.000,- 2,90% 2,93%
Fra kr   200.000,- 3,15% 3,19%

*) lån kr 4.000.000,-, eff.rente 2,52%, nedbetaling over 25 år annuitetslån, totalt kr 5.391.431,- hvorav renter kr 1.391.431,-
*) lån kr 2.000.000,-, eff.rente 2,68%, nedbetaling over 25 år annuitetslån, totalt kr 2.741.512,- hvorav renter kr 741.512,-
*) lån kr 1.000.000,-, eff.rente 2,93%, nedbetaling over 25 år annuitetslån, totalt kr 1.409.380,- hvorav renter kr 409.380,-
*) lån kr    500.000,-, eff.rente 3,19%, nedbetaling over 25 år annuitetslån, totalt kr    724.330,- hvorav renter kr 224.330,-

Rentesatsene gjelder for samlet lån i Eiendomskreditt med 1.prioritet innenfor 65% av boligens verdi.
For lån med 2.prioritet eller pant i flere eiendommer betales et tillegg etter en samlet vurdering.

 

Generelle lånevilkår:

Minimum lånebeløp:         kr 200.000,-
Samlet løpetid: fra 10 til 40 år
Avdragsfrihet: inntil 5 år
Avdragsform:  serielån eller annuitetslån
Renteberegning:  etterskuddsvis
Terminforfall: kvartalsvis, 15.03., 15.06., 15.09., 15.12.

Omkostninger:

Termingebyr: kr 0,-
Etableringsgebyr:  kr 0,-
Depotgebyr:                                kan påløpe, for eksempel ved forhøyelser kr 1.000,-, realkausjon kr 500,- pantefrafall kr 1.000,-
Tinglysing   
per dokument: kr 525,-
v/refinansiering: kr 200,- (innenfor samme pantebeløp og med samme pantsetter og panteobjekt)

Eiendomskreditt tilbyr ikke boligkreditt/rammelån. Lån med flytende rente kan delutbetales, du betaler kun renter av det som til enhver tid er utbetalt. Ved slik delutbetaling må hele lånet være utbetalt innen 6 mnd.

Kontakt oss

Ring oss på telefon 55 33 27 00