Informasjonsbehovet varierer fra sak til sak, men ved oversendelse av følgende informasjon vil vi ha et godt utgangspunkt for våre vurderinger:

  • En kort beskrivelse av borettslaget og lånebehovet
  • Årsegnskap for de to siste årene og eventuelle budsjetter
  • Verdivurdering av borettslaget (dersom dette foreligger)
  • Ønsket lånetype (serie/annuitet), løpetid og eventuell avdragsfrihet på lånet
  • Generalforsamlingsvedtak der dette er påkrevd (jfr. Borettslagsloven §8-9)
  • Opplysninger om eventuell avtale om individuell nedbetaling av den enkeltes andel av fellesgjeld (IN-ordning)

 

Etter at lånet er bevilget, sendes dokumentene for signering. Når dokumentene er signert i henhold firmaattest, returneres disse til oss. Deretter sendes pantedokumentet til tinglysning hos Statens kartverk. Det tar vanligvis ca. 1 uke å få tinglyst dette. Når pantedokumentet er tinglyst med riktig prioritet, er lånet klart for utbetaling.


Kontakt oss for nærmere informasjon om finansiering av fellesgjeld.

Søk lån til borettslag

Mer om finansiering av fellesgjeld

Ring oss på telefon 55 33 27 00