Betjeningsevne

Eiendomskreditt foretar en analyse av borettslagets økonomiske stilling og vurderer borettslagets betjeningsevne basert på regnskap og fremlagte budsjetter/finansieringsplan.

Et borettslag vurderes å ha tilfredsstillende betalingsevne når det er sannsynliggjort at borettslaget klarer å betjene sine forpliktelser på kort og lang sikt, også i en situasjon med økte rentekostnader.

Dersom det er under 5 andelseiere i borettslaget, gjør vi oppmerksom på at det vil bli foretatt en kredittvurdering av hver andelseier.

Pant og belåningsgrad

Lån gis mot pant i kurante og lett omsettelige borettslag. For å være god på pris, vil vi kreve bedre sikkerhet enn mange andre långivere. Dette sikrer at vi over tid får lavere kostnader, mindre tap og lave innlånspriser.

Borettslagets verdi må dokumenteres. Som regel gjøres dette ved fremleggelse av verditakst, eller skriftlig vurdering fra eiendomsmegler. I enkelte tilfeller kan vi også hente inn en tilfredsstillende verdivurdering fra analyseselskapet Eiendomsverdi AS.

Det kan ikke benyttes verdiangivelser som er eldre enn 5 år.

Maksimal lånegrense er 65% av borettslagets dokumenterte verdi.

Løpetid, rentesats og andre vilkår vil avhenge av borettslagets økonomi og verdien av borettslaget.

Søk lån til borettslag

Mer om finansiering av fellesgjeld

Ring oss på telefon 55 33 27 00