Annuitet eller serie?

På annuitet er terminbeløpet (renter og avdrag) likt over hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er den samme. Det betyr at i starten på låneperioden består innbetalingene av en større andel rentekostnader og en mindre andel avdrag. Over tid endrer dette forholdet seg.

På et serielån vil avdragsbeløpet være likt over hele nedbetalingsperioden. Ettersom rentene beregnes av restgjelden på lånet, vil rentekostnadene reduseres etter hvert som lånet blir nedbetalt. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver termin - forutsatt uendret rentesats.

Løpetid og avdragsfrihet 

Lån til borettslag kan gis med maksimalt 40 års løpetid, med straks begynnende nedbetaling. Dersom man har behov for en periode med avdragsfrihet, vil maksimal nedbetalingstid være 25 år i tillegg til innvilget avdragsfrihet. Avdragsfrihet innvilges i inntil 5 år. Alle lån hos Eiendomskreditt løper med kvartalsvise terminer, med forfallsdato 15.03, 15.06, 15.09 og 15.12

Tinglysningsgebyr

Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift og utgjør en fastsatt andel av det alminnelige rettsgebyret. Det alminnelige tinglysingsgebyret ved tinglysing i fast eiendom og utgjør kr 525,- jf. rettsgebyrloven § 21 første ledd.

Ved refinansiering (innenfor samme låneramme, med samme pantsetter og samme panteobjekt) er gebyret for tiden kr 200,-.
For mer informasjon vedrørende tinglysning henviser vi til Statens Kartverk.

Andre omkostninger 

Termingebyr p.t kr 100,-
Etableringsgebyr er avhengig av sakens kompleksitet og fastsettes individuelt.

Søk lån til borettslag

Mer om finansiering av fellesgjeld

Ring oss på telefon 55 33 27 00