Utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett

Eiendomskreditt ønsker å gi markedet relevant, korrekt og rettidig informasjon om utviklingen i selskapet og hendelser knyttet til selskapets obligasjonslån. Dette skjer gjennom offentliggjøring av års- og delårsrapporter, presentasjonsmateriale, pressemeldinger og børsmeldinger på vår hjemmeside og på Oslo Børs sine sider. 

Her kan du lese mer om obligasjoner med fortrinnsrett.

Investor Relations

Eiendomskreditt ønsker å gi markedet relevant, korrekt og rettidig informasjon om utviklingen i selskapet og hendelser knyttet til selskapets obligasjonslån. Dette skjer gjennom offentliggjøring av års- og delårsrapporter, presentasjonsmateriale, pressemeldinger og børsmeldinger på vår hjemmeside. 

Her finner du finansiell informasjon.

Her finner du informasjon om analyser og ratinger av Eiendomskreditt.

Mer investorinformasjon

Ring oss på telefon 55 33 27 00