Årsregnskap              Halvårsregnskaper             Kvartalsregnskaper

Årsrapport 2017                                 Halvårsregnskap 2017                                         Kvartalsregnskap Q1 2018
Årsrapport 2016                                 Halvårsregnskap 2016                                         Kvartalsregnskap Q3 2017
Årsrapport 2015                                 Halvårsregnskap 2015                                         Kvartalsregnskap Q1 2017
Årsrapport 2014                                 Halvårsregnskap 2014                                         Kvartalsregnskap Q4 2016
Årsrapport 2013
                                 Halvårsregnskap 2013                                         Kvartalsregnskap Q3 2016
                                                                                                                                                         Kvartalsregnskap Q1 2016
                                                                                                                                                         Kvartalsregnskap Q4 2015
                                                                                                                                                         Kvartalsregnskap Q3 2015
                                                                                                                                                         Kvartalsregnskap Q1 2015
                                                                                                                                                         Kvartalsregnskap Q4 2014
                                                                                                                                                         Kvartalsregnskap Q3 2014

Pilar 2

Finanstilsynet publiserte vedtak om pilar 2-krav for Eiendomskreditt AS den 16. februar 2018.
Eiendomskreditt AS skal ha kapital utover minstekravet og bufferkrav tilsvarende 1,3 prosent av beregningsgrunnlaget (pilar 2-krav) for risikoer som foretaket er utsatt for og som ikke, eller bare delvis, er dekket av pilar 1. Pilar 2-kravet skal dekkes av ren kjernekapital.

Pilar 2-kravet er fastsatt på grunnlag av Eiendomskreditts egen risiko- og kapitalbehovsvurdering (ICAAP) og Finanstilsynets samlede skjønnsmessige vurderinger med støtte i metodikken i henhold til Finanstilsynets rundskriv 12/2016. Kravet på 1,3 prosent er fastsatt etter en helhetsvurderilng av risikoer i Eiendomskreditt AS knyttet til konsentrasjonsrisiko innen kreditt samt markedsrisiko. Pilar 2-kravet trer i kraft 31. mars 2018.
For å se hele vedtaket se finanstilsynet.no.

Presentasjon Q4 2017 og året 2017

Vedtekter

Her finner du vedtekter vedtatt 21.12.2016

Mer investorinformasjon

Ring oss på telefon 55 33 27 00