Når Eiendomskreditt utsteder obligasjoner må det utarbeides lovpålagt dokumentasjon.
For børsnoterte lån består dokumentasjonen av:

  • Lånebeskrivelse (evt. tegningsinnbydelse- og blankett)
  • Låneavtale (knyttet til Norsk Tillitsmann ASA)
  • Prospekt (regnskapstall)


Børsnotering

Eiendomskreditt er opptatt av at markedet har god informasjon om selskapet og de verdipapirer selskapet utsteder. Selskapet ønsker derfor til enhver tid å ha obligasjonslån notert på relevant markedsplass. Per 23.05.2017 har selskapet 18 lån notert på Nordic ABM (Alternative Bond Market) som er administrert av Oslo Børs. 

Les mer om hvordan det norske obligasjonsmarkedet fungerer i informasjonsbrosjyren fra Oslo Børs.

Tillitsmann

Eiendomskreditt har inngått tillitsmannsavtale med Nordic Trustee ASA for alle selskapets sertifikat- og obligasjonslån. Tillitsmannen har ansvaret for at långivernes rettigheter blir ivaretatt. Tillitsmannens ansvar fremgår av låneavtalen.

Sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Eiendomskreditt kan deponeres som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Obligasjonslån:

Lånenes ISIN og tickerkoder fremgår av tabellen under.

ISIN nr.         Ticker                      Type                    Rente                      Forfall                     Rating Beløp Beskrivelse    Avtale   
10489537 EIKR10 PRO  Senior FIXED-5,95% 15.06.2018   NOK 45.000.000 PDF  PDF 
10642051 EIKRN05 PRO OMF Næring FRN  15.06.2017  AA+ NOK 120 000 000 PDF  PDF 
10663099 EIKRN07 PRO OMF Næring FRN  15.05.2018  AA+ NOK 400 000 000 PDF  PDF 
10675648 EIKRN08 PRO OMF Næring FRN  17.06.2019  AA+ NOK 425 000 000 PDF  PDF 
10675853 EIKRB03 PRO OMF Bolig FRN  15.09.2017    NOK 268 000 000 PDF  PDF 
10683774 EIKRN09 PRO OMF Næring FIXED 4,13%  20.06.2023  AA+ NOK 120 000 000 PDF  PDF 
10684285   Fondsobl. FRN  EVIG / CALL   NOK 40 000 000 PDF  PDF 
10702806 EIKRN10 PRO OMF Næring FRN  24.01.2020 AA+ NOK 400 000 000 PDF  PDF 
10714249   Fondsobl. FRN EVIG / CALL   NOK 35 000 000 PDF  PDF 
10714256  EIKR23 PRO Senior FRN 26.06.2017   NOK 150 000 000 PDF  PDF 
10722754  EIKR24 PRO Ansvarlig FRN 05.11.2024   NOK 125 000 000 PDF  PDF 
10725294  EIKR25 PRO Senior FRN 07.12.2017   NOK 213 000 000 PDF   PDF 
10730849  EIKRN11 PRO OMF Næring FRN 15.06.2021 AA+ NOK 450 000 000 PDF  PDF 
10730898  EIKRB04 PRO OMF Bolig FRN 15.02.2018   NOK 200 000 000 PDF  PDF 
10756489  EIKRN12 PRO OMF Næring FIXED 2,80% 26.01.2026  AA+ NOK 100 000 000 PDF  PDF 
10755226 EIKR26 PRO Senior FRN 18.01.2019   NOK 230 000 000 PDF  PDF 
10774292 EIKRB05 PRO OMF bolig FRN 12.04.2019   NOK 215 000 000   PDF 
10775430 EIKRN13 PRO OMF Næring FRN 15.06.2022 AA+ NOK 310 000 000   PDF 
10780943  EIKR27 PRO Senior FRN 16.09.2019   NOK 150 000 000 PDF PDF 
10789894  EIKR28 PRO Senior FRN 27.03.2020   NOK 150 000 000 PDF PDF
10795388   OMF Næring FRN 15.06.2023 AA+ NOK 200 000 000   PDF

 

Mer investorinformasjon

Ring oss på telefon 55 33 27 00