Informasjonsbehovet varierer fra sak til sak, men ved oversendelse av følgende informasjon vil vi ha et godt utgangspunkt for våre vurderinger:

  • En kort introduksjon av selskapet og lånebehovet
  • Årsregnskap for de to siste årene, samt budsjett
  • Verdiangivelse og beskrivelse av eiendommen (gjerne med foto)
  • En oversikt over leieinntektene i selskapet
  • Annen relevant informasjon som f. eks nylig inngåtte avtaler
  • Ønsket lånetype (serie/annuitet), løpetid og eventuell ønsket avdragsfrihet

 

Etter at lånet er innvilget, sender vi lånedokumentene for signering. Når dokumentene er signert i henhold firmaattest, returneres disse til oss og pantedokumentet sendes til Statens kartverk for tinglysing. Det tar vanligvis ca. 1 uke å få tinglyst dette. Når pantedokumentet er tinglyst med riktig prioritet og formalia for øvrig er i orden, er lånet klart for utbetaling.

Ta kontakt med oss i dag for starten på et hyggelig samarbeid!


Søk næringslån

Mer om næringslån

Ring oss på telefon 55 33 27 00