Dersom man i en fastrenteperiode velger å nedbetale ekstraordinært eller innfri lånet, kan det oppstå overkurs eller underkurs.

Overkurs tilsvarer rentetapet (inkl. kostnader) som oppstår ved at fastrenten som tilbys på innfrielsestidspunktet for lån med tilsvarende gjenværende bindingstid, er lavere enn fastrenten knyttet til ditt lån. Ved ekstraordinær nedbetaling/innfrielse, må låntaker dekke eventuell overkurs.

Underkurs tilsvarer rentegevinsten (inkl. kostnader) som oppstår ved at fastrenten som tilbys på innfrielsestidspunktet for lån med tilsvarende gjenværende bindingstid, er høyere enn fastrenten knyttet til ditt lån. Ved ekstrarodinær nedbetaling/innfrielse vil vi godskrive deg eventuell underkurs.
Sammenligner man priser på fastrentelån hos ulike banker, bør man særlig kontrollere at man får utbetalt underkurs ved renteoppgang hvis man innfrir lånet helt eller delvis, eller hvis man overfører lånet til annen rentebinding eller til flytende rente før utløpet av fastrenteperioden.

Videre bør man kontrollere om overkurs/underkurs beregnes etter like gunstige regler som i Eiendomskreditt. Låntakere i Eiendomskreditt blir ikke belastet for tapt margin ved beregning av overkurs eller underkurs.

 

Søk næringslån

Mer om næringslån

Ring oss på telefon 55 33 27 00