Betjeningsevne

Eiendomskreditt foretar en analyse av selskapets økonomiske stilling og fremtidsutsikter.

Normalt baserer denne analysen seg på selskapets årsregnskaper for de siste 2 årene i tillegg til fremlagte budsjetter og løpende leiekontrakter. Dersom det er andre momenter som kan påvirke fremtidige inntektsforhold, må dette dokumenteres.

En næringslivskunde vurderes å ha tilfredsstillende betalingsevne når det er sannsynliggjort at bedriften klarer å betjene sine forpliktelser på kort og lang sikt, også i en situasjon med økte rentekostnader.

Pant og belåningsgrad

Næringslån gis mot pant i kurante og lett omsettelige eiendommer, og maksimal lånegrense er 55% av eiendommens verdi. Eiendommens verdi må dokumenteres. Som regel gjøres dette ved fremleggelse av verditakst, skriftlig vurdering fra eiendomsmegler eller fremlagt kjøpekontrakt. Det kan ikke benyttes verdiangivelser som er eldre enn 5 år.

For å være god på pris, vil vi kreve bedre sikkerhet enn mange andre långivere. Dette sikrer at vi over tid får lavere kostnader, mindre tap og lave innlånspriser. Trenger selskapet mer lån enn vi kan gi, vil vi ofte kunne samarbeide med en av våre mer enn 80 eierbanker for å finne en god løsning.

Løpetid, rentesats og andre vilkår vil avhenge av bedriftens betalingsevne og verdien av den eiendommen som stilles som sikkerhet for lånet.

Søk om næringslån her

Mer om næringslån

Ring oss på telefon 55 33 27 00