Rente

For næringslån er rentebetingelsene individuelle og fastsettes etter en totalvurdering av kundens økonomi, lånets størrelse og verdien på eiendommen som stilles som sikkerhet.  

Annuitet eller serie?

Ved annuitetslån er terminbeløpet (renter og avdrag) likt over hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er den samme. Det betyr at i starten på låneperioden består innbetalingene av en større andel rentekostnader og en mindre andel avdrag. Over tid endrer dette forholdet seg.

På et serielån vil avdragsbeløpet være likt over hele nedbetalingsperioden. Ettersom rentene beregnes av restgjelden på lånet, vil rentekostnadene reduseres etter hvert som lånet blir nedbetalt. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver termin - forutsatt uendret rentesats.

Nedbetalingsprofil og avdragsfrihet

Nedbetalingsprofil og avdragsfrihet avtales individuelt og er knyttet til selskapets betjeningsevne og den sikkkerhet som er stillet for lånet. Alle lån hos Eiendomskreditt løper med kvartalsvise terminer med forfallsdatoer 15.03, 15.06, 15.09 og 15.12

Tinglysningsgebyr

Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift og utgjør en fastsatt andel av det alminnelige rettsgebyret. Det alminnelige tinglysingsgebyret ved tinglysing i fast eiendom utgjør for tiden kr 525,- jf. rettsgebyrloven § 21 første ledd.
Ved refinansiering (innenfor samme låneramme, med samme pantsetter og samme panteobjekt) er gebyret for tiden kr 200,-.
For mer informasjon vedrørende tinglysning henviser vi til Kartverket.

Andre omkostninger

Termingebyr for tiden kr 100,-
Etableringsgebyr er avhengig av sakens kompleksitet og fastsettes individuelt.

Søk næringslån

Mer om næringslån

Ring oss på telefon 55 33 27 00