Forretningsidé

Eiendomskreditt tilbyr lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag. Våre utlån finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Med utgangspunkt i effektiv drift, gode innlånsvilkår, lite mislighold og svært lite tap, tar Eiendomskreditt sikte på å være blant de aller rimeligste over tid av landsdekkende og større regionale långivere.                                                           

Visjon og verdier

Eiendomskreditt ønsker å være den beste långiver over tid for gode kunder som tilbyr god sikkerhet. Vi er opptatt av å være en profesjonell og seriøs aktør i markedet. Gjennom effektive prosesser og høy kvalitet i alle ledd er vi en trygg samarbeidspartner for våre kunder, investorer og eierbanker. Vi er opptatt av å yte god service og behandler forespørsler effektivt. Kort beslutningsvei internt gjør at vi kan være fleksible og har mulighet for å ta svært raske beslutninger der situasjonen krever det.

Kredittforeningen for Sparebanker

I 2004 etablerte Eiendomskreditt sammen med 49 sparebanker, Kredittforeningen for Sparebanker. Kredittforeningen yter mellomlange og langsiktige lån til sparebanker, med det formål å redusere bankenes likviditets- og finansieringsrisiko og samtidig skaffe dem rimeligere innlån. Selskapene er samlokalisert i Bergen og total forvaltningskapital er på ca. 10 milliarder NOK. Du kan lese mer om Kredittforeningen for Sparebanker her.

 

Ring oss på telefon 55 33 27 00